Taigi Wordui reikalingą DOCX failiuką jau turite.

Pačią Word programą tiek Windows, tiek MAC kompiuteriams, turbūt jau turite savo kompiuteryje, jei ne, paieškokite internete. Jei dar neturite Worde lietuviškos rašybos tikrinimo priedo, būtinai susiraskite tinkantį jūsų Word versijai Microsoft puslapyje – už jį mokėti nereikia. Tam padės Google ir tokie paieškos terminai kaip “Lithuanian language pack for Microsoft Office“ , “Lithuanian spell check for Microsoft Office“

Atsidarote pasigamintą DOCX failą.

Tvarkymui palengvinti yra sukurtos Word makrokomandos, kurios ištaiso daug FineReaderio paliktų klaidų.

Makrokomandų įdiegimas

Macrokomandos veikia visose Word versijose nuo  Word 2007 iki 2016. Paveiksliukai čia paimti iš įvairių Word versijų.

Greičiausiai dar neturite nė vienos savo makrokomandos. Tai yra blogai, nes jei neturite nė vienos makrokomandos, maniškių negalėsite įsidiegti. Čia toks kreivas Word’o požiūris. Tad susikurkite vieną tuščią makrokomandą. Eikite į View ir spauskite „Record Macro“.

Makrokomandos

Pasirodžiusiame langelyje spauskite „OK“, o paskui toj pačioj vietoj, kaip paveikslėlyje, spauskite „Stop Recording“. Jums bus sukurta viena „Macro1“ makrokomanda, kuri nieko nedarys, bet leis patekti į makrokomandų redagavimo režimą.

Toliau spauskite arba patį didelį „Macros“ mygtuką, arba „View Macros“. Iššoks va toks langeliukas:

Makrokomandos

Spauskite „Edit“ mygtuką ir jums atsivers makrokomandų redaktorius. Į jo langą galite tiesiog įpastinti makrokomandos kodą iš čia: http://pastebin.com/VHhTsCQh

Arba iš ten parsisiuntę failą kaip failą, eikite į meniu „File -> Import File“

Makrokomandos

Tada rinkitės parsisiųstą BAS failą ir jums bus importuotos ir sudiegtos makrokomandos. Galite redaktorių uždaryti, o Worde vėl paspauskite „Macros“ mygtuką. Makrokomandų sąrašas turėtų atrodyti va šitaip:

Makrokomandų sąrašas

Sveikinu, sėkmingai įdiegėte makrokomandų rinkinį!

Makrokomandos

Makrokomandos, kurios yra skirtos knygų tvarkymui, prasideda raide „M“ ir yra sunumeruotos vykdymo tvarka.  

Dabar imate ir paleidžiate makrokomandą “M_01_09_Viskas“

Ši makrokomanda įvykdo visas makrokomandas nuo M_01 iki M_09. Tiesiog tos makrokomandos paprastai visos įvykdomos, o jau po jų prasideda rankinis knygos redagavimas ir tvarkymas. Tad, kad nereikėtų jų visų spaudinėt po vieną, ši makrokomanda jas visas apima ir įvykdo.

Jos vykdymas kiek užtrunka, bet kai jinai baigiama vykdyti turite matyti tekstą su tvarkingai sudėliotais skyrybos ženklais ir kai kuriomis vietos paraudonintomis. Jei paraudoninimų nematote (taip kartais atsitinka) uždarote Wordą, vėl jį atidarote ir vėl leidžiate makrokomandą “M_01_09_Viskas“ – arba jei taupote savo laiką užtenka ir makrokomandos “M_09_Zodziai_Raudoni“

Žodžiu jei manote, kad makrokomanda nesuveikė – uždarykite Wordą ir perleiskite tą makrokomandą atskirai. Jos tikrai veikia, bet wordas kartais durniuoja.

Stiliai

Dar reikalingi keli greiti veiksmai, kurių nepadaro makrokomandos. Vėl einam į makrokomandų dialogą ir spaudžiam “Organizer“:

Makrokomandos stiliai

Pasirodo toks langelis:

Makrokomandos stiliai

Jame pasižymim FineReaderio pridarytus stilius nuo pat viršaus iki “Default paragraph font“ ir spaudžiam “Delete“. Patvirtinam kad tikrai visus norim panaikinti. Deja, ne visus stiliusir pats Wordas panaikins. Analogiškai pratrinam ir stilius “Heading #1“ ir pan su panašiais simboliais #. Paliekam tik normalius stilius “Heading 1“, “Heading 2“ ir “Heading 3“.

Tip: Kad geriau matytumėte kas darosi, patartina įsijungti nematomų simbolių rodymą (jtada pamatysite pragrafų pabaigas, paprastus ir “nesulaužomus“ tarpus):

Nematomi simboliai

Raudoninimai

Dabar jau teks įdėti šiek tiek rankinio darbo. Paraudoninamos yra įtartinos vietos ir žodžiai, kurias gali tekti taisyti  – blogai sulaužyti paragrafai, žodžiai, kurie dažnai būna neteisingi, pvz FineReaderis padaro “priėjo“, kur dažnai turi “prie jo“. Juos reikia peržiūrėti rankiniu būdų, nes Wordo rašybos tikrinimas tokių nepagauna. Šiam darbui palengvinti irgi yra makrokomanda “M_10_Ieskom_Raudonu“. Ją paleidžiam būdami failo pradžioje, o vėliau spaudžiam Ctrl+PageDown ir judam prie kito paraudonimo. Jei raudoninimą reikia taisyti – pataisom, ir judam prie kito. Ctrl+PageUp grįžta prie prieš tai buvusio, jei prireikia.

Priėję skyriaus ar dalies pavadinimą spaudžiam Ctrl+Alt+1 ir uždedam Heading 1 stilių. Jei tai žemesnio lygio poskyris, spaudžaim Ctrl+Alt+2 – Heading 2 ir t.t. Jei randame atskyrimą žvaigždutėmis “* * *“ taip pat išskiriam atitinkamu Heading stiliumi. Prieš ir po skyriaus pavadinimus nutrinam tuščias eilutes. Skyrių pradėti iš naujo puslapio nereikia – tai daro stiliai automatiškai.

Tip: labai patogu įsijungti Worde “Navigation pane“ – tada matote savo sudėtas antraštes ir galite lengvai per jas vaikščioti. Einate į Meniu View ir padedate varną ant “Navigation pane“

Navigation

Visus paveikslėlius įterpiam į atskirą paragrafą, kurį centruojam. Knygose būna taip. Teka tekstas paragrafu iš vieno puslapio į kitą. Tarp tų puslapių — atskirame puslapyje paveikslėlis. Spaudoje tai normalu. Tačiau el. knygoje niekuomet nepalikite paveikslėlio įterpto paragrafo viduryje. Iškelkite jį po paragrafu.

Pabaigę su raudoninimais spaudžiam Ctrl+A ir pažymim visą tekstą, tada pasirenkam šrifto spalvą Juodą, taip nuimam visus raudonimus:

2013-09-20_1031

Pagaliau einam prie rašybos tikrinimo.

Rašybos tikrinimas

Kad ir kaip Finereaderis stengiasi, kartais jam neišeina gerai atpažinti žodžių ir privelia elementarių rašybos klaidų. Worde spaudžiat F7 ir nuoširdžiai pereinat per visą knygą.

Šiaip dažnai Word žodyne nebūna tam tikrų lietuviškų žodžių ar jų formų. Verta pradėti kaupti savo žodyną. Jei matote žodį, kuris drąsiai dar gali pasitaikyti, verta spausti „Add“ knopkę — taip įsidėsite jį į savo asmeninį žodyną. Kitą kartą prie jo jau nesikabins. Taip pat galite drąsiai žodynan dėtis ir verstose knygose pasitaikančius vardus: „Džordžas“, „Anetė“, „Angela“ ir t.t. Jei tvarkomoje knygoje yra koks nors labai specifinis žodis ar kvazi-terminas, galite tiesiog paspausti „Ignore All“ ir Wordas prie jo daugiau nesikabinės. Bet „Ignore“, “Ignore all“, “Change all“ veikia tik iki kito Word’o perkrovimo. Todėl jei knygą taisote per kelis kartus, tai net ir tokį kvazi-žodį verta įsitraukti į žodyną. „Ignore all“ verta naudoti tokiems žodžiams, kurie dar kada gyvenime pasitaikys abejotinai.

Tiek tvarkant raudoninimus, tiek taisant rašybą, tekste pasitaiko abejotinų vietų, kur nėra žinoma kaip ištaisyti. Todėl pravartu atsidaryti PDFą ir jame su Ctrl+F surasti abejotinos frazės pradžią ir pažiūrėti kaip gi vis tiktai yra knygoje. Kartais surandamos ir rašybos klaidos, kurios yra popierinėje knygoje – jas patartina ištaisyti, juk daug maloniau skaityti knygą be klaidų. Taip pat patartina ištaisyti ir senovinės rašybos žodžius, pvz. “biaurus“ pakeisti į “bjaurus“.

Gali būti, kad jūsų wordas neturės lietuviškos rašybos taisymo įrankio. Pasitikrinti galite nuėję į File -> Options -> Language. Prie Lietuvių kalbos turi būti parašyta ‘installed’ kaip paveikslėlyje:

Rašybos tikrinimas

Rašybos tikrinimas

Jei nėra, rašybos tikrinimo įrankius galite nemokamai parsisiųsti iš Microsoft. paieškokite internete surinke savo Word versija Lithuanian Proofing tools. Office 2013 paketui galima atsisiųsti iš čia.

Jei Word versija senesnė, čia linkai į teisingus Office Language pack Office 2007 ir Office 2010

Suinstaliavę, perleiskite Wordą ir atsidarykite savo failą. Įsitikinkite, kad failo apačioje rašoma ‘Lithuanian’ ir leiskite rašybos tikrinimą su F7 klavišu.

Metaduomenys

Būtina tvarkingai užpildyti faile knygos metaduomenis. Šia informaciją sėkmingai galės panaudoti ir kitos programos, pvz Calibre.

Metaduomenys iki Word 2003 versijos būdavo randami per meniu File -> Properties. Gal dar kas daro knygas su šios vesijos Word’u ir DOCX įskiepiu. 2007 versijoje spaudžiam didelį apvalų mygtuką viršuje kairėje, renkamės Prepare, po to Properties. Langas perskiriamas per pusę. Ten viršutiniame kairiajame kamputyje pamatysite (i) ženkliuką, mėlyną tokį. Jį paspausite ir pasirodys meniu „Advanced Properties“. Word 2010 spaudžiam „File“ kortelę, renkamės „Info“ ir po dokumento paveiksliuku yra toks pilkas mygtukas „Properties“ — jį paspaudę pamatysite meniu ir ten paspauskite „Advanced properties“. Čia atveriam kortelę „Summary“, joje ir reikia užpildyti metaduomenis:

Title: knygos pavadinimas
Author: tikrasis knygos autorius
Subject: arba kitaip „tagai“. Čia įrašomas knygos tipas, pavyzdžiui Romanas, Vaikiška literatūra, Psichologija, Siaubo, PFAF (jei priklauso šiai serijai), Zenitas, Zenitas BA ir t.t.
Company: įrašom leidyklą (Vaga, Šviesa, Bonus animus ir t.t.)
Comments: įrašom anotaciją, bet be naujųjų eilučių. Kiekvieną paragrafą apskliaudžiam <p> HTML tagais. Na pvz: <p>Šioje knygoje autorius gvildena amžiną ŽMOGAUS problemą</p><p>Tai trečioji šios serijos knyga.</p>

„Advanced properties“ Word 2007:

Metaduomenys Word 2007

„Advanced properties“ Word 2010 ir vėlesniuose:

Metaduomenys Word 2010

Gerai užpildyti knygos metaduomenys atrodo taip:

Metaduomenys

Knygos viršelis

Nuskanuotos knygos viršelį geriausia yra pakeisti oficialiu viršeliu iš kokio internetinio knygyno. Jis ir gražiau atrodys ir užims mažiau vietos jūsų e-bibliotekoje ir skaityklėje (knygos užimama vieta gali sumažėti net  du kartus vien dėl viršelio pakeitimo), taipogi su mažesniais paveikslėliais geriau ir greičiau susitvarko ir Calibre programa konvertuodama į skaityklinius formatus. Geriausia pasinaudoti Google Images paveikslėlių paieškos sistema surinkus joje knygos autorių ir pavadinimą. Aišku galite keliauti ir tiesiai į didžiausius e-knygynus ir jose susirasti norimos knygos viršelį. knygos viršelio ilgoji kraštinė neturėtų būti mažesnė nei 600 taškų (pikselių), didesnių kaip 1000 pikselių aukščio paveikslėlių taip pat nelabai reikia.

Į Word failą paveikslėlį įdėkite su Insert -> Picture funkcija arba pasinaudodami “drag & drop“ būdu (ne visada veikia).

Išnašos

Išnašos yra pakanakamai dažnai sutinkamos knygose, ir jas sutvarkyti taip pat reikėtų. Makorokomanda M_04_Isnasos_i_iterptini_teksta visas FineReader’io atpažintas išnašas perkelia į tekstą tarp tokių skliaustelių [* ]. Taip būna labai patogu jas redaguoti ir tvarkyti. Kartais ši makrokomanda nesuveikia, kai leidžiama su makrokamanda 01-09_Viskas, todėl jei matote išnašas Wordo puslapio apačioje, paleiskitę makrokamandą M_04 atskirai dar kartą. Baigus tvarkyti visą knygos tekstą, paleiskite makrokamandą “M_11_Isnasu_formatavimas“ – ji suformatuos išnašas. Galima jas taip ir palikti tekste, nes skaitosi pakankamai patogiai. Naujausios Calibre versijos jau palaiko ir “normalias“ inašas, kai daroma konvertacija į EPUB ar AZW3 formatus, todėl galite pasinaudoti makrokomanda “M_13_iterptines_isnasos_i_tikras“ – ji perkels išnašas iš [* ] skliaustelių į “tikras“ išnašas puslapio apačioje. Skaitant skaityklėse knygoje bus suformuotos specialios nuorodos peržiūrėti išnašoms. Tokios išnašos labai tinkam mokslinėms knygoms, taip pat jei išnašų tekstai pakankmai ilgi. Reikia pažymėti, kad senesnis MOBI formatas Kindle skaityklėms tikrų išnašų nepalaiko, ir jei tokį naudojate, likite prie įterptinių tekste. Jei knygoje išnašos yra sudėtos knygos pabaigoje – jas bus labai nepatogu skaityti skiatyklėje, todėl patartina nepatingėti ir rankiniu būdu perkelti išnašas iš knygos pabaigos prie teksto, kurį jos aiškina.

Pabaigai

Kitos makrokamandos yra daugiau “tarnybinio“ pobūdžio – kviečiamos iš jau aprašytų. Kai knygą jau sutvarkėte, neskubėkite publikuoti. Galite išeiti parūkyti, pavalgyti ar pamiegoti. Griškite prie knygos kiek atlaisvėjusia galva ir peržiūrėkite bent pirmus 20 puslapių. Ar gerai viskas atrodo? Ar nėra palikta formatavimo „kliurkų“? Ar nepamiršote nuimti raudonumų? Ar viskas atrodo gražiai ir tvarkingai? Ar nebūtų gėda parodyti knygos savo žmonai?

Štai toks trumpas knygos gaminimo kursas.

Dabar įdėsime knyga į Calibre ir naudosime skaityklėse. Taip pat sužinosite kaip žymėtis klaidas ir jas vėliau pataisyti pasinaudojant dar pora makrokomandu.

Komentarų: 2
  1. Viktorija parašė:

    Sveiki, ačiū už išsamią informaciją. Tik pasigedau informacijos, ką kaip daryti su likuciais macros’ais? Labiausiai domina – kaip sutvarkyti išnašas.

  2. Sala parašė:

    Laba,man niekaip neiseina i worda idiegti macro, gal galite patarti ka reikia daryti?

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: